Dansk Institut for Psykoterapi

Supervision

Supervision er faglig vejledning, inspiration, støtte og refleksion.

Supervision gives af en mere erfaren kollega med henblik på at udvikle professionelle færdighedsmæssige kvalifikationer hos den, der modtager supervision (supervisanden).

Især i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse inden for behandlingsarbejde, har supervision endvidere til formål at højne kvaliteten af supervisandens arbejde og således sikre klienten en faglig og etisk forsvarlig behandling.

Psykoterapeutisk supervision foregår ofte i forbindelse med konkrete behandlingsforløb, og i psykoterapeutiske uddannelser er supervision et obligatorisk element.

Supervision kan finde sted såvel individuelt som i gruppe.

Supervision blev oprindeligt udviklet i forbindelse med uddannelsen til psykoanalytiker og blandt socialarbejdere, men har i dag bredt sig til en lang række fagområder.

DIPSU superviser på alle niveauer af det psykoterapeutiske klientarbejde, ligesom vi superviserer personalegrupper i behandlingsarbejde f.eks. indenfor bo- og opholdssteder for unge og indenfor Recovery og alkoholisme.