Dansk Institut for Psykoterapi

Privatklinik og intensiv terapi


Eksklusivt og ud fra et akut aktuelt behov i familie, samfund og virksomhed.

Recovery-forløb individuelt arrangeres diskret i samarbejde med familie og/eller virksomhed.

Ring eller bestil uforpligtende forsamtale / visitation omhandlende problematikken, økonomien, diskretionens omfang, målsætning og ønsker.

Metoderne vores erfaringsbaserede Recovery dækker hele styrkeskalaen - de helt milde som de mest kraftfulde metoder - velafprøvede og professionelle værktøjer - avancerede, naturlige og effektive. Altid tilpasset det menneske vi skal hjælpe igennem en måske livstruende livskrise, stress eller arbejdskrise.

De fysiske rammer for denne Recovery er altid lokaliseret eksklusivt både mht. hus, materialer og naturen omkring. Pt. 1 eksklusivt behandlingsforløb af gangen på Enkesædet i Odsherred.

V.I.P. - efter aftale gennemføres også ambulant i egen residence i Danmark.

God plads, god tid, rigelige ressourcer, præcis og effektiv brug af den afsatte tid 380 grader rundt.

Ved stofafhænighed / alkoholisme / medicinafhænighed benyttes det bedste og mest solide i Minnesotamodellens praksis + al den nødvendige fokuserede terapi til at nå det mål, vi sammen har sat os. Vi kommer sammen igennem og 7 døgn gør måske ikke hele processen i et hug - men et afgørende breakthrough kan forventes!

Den ansvarshavende for behandlingsforløbet og primærterapeut er Christian Valentin Steffensen og vores eksterne samarbejdspartnere udgør uddannede og erfarne terapeuter, læge, sygeplejerske, nattevagter, catering, o.m.a.

Alle forløb tilbydes efterbehandling via private opfølgningssamtaler/coaching.

Recovery er ledet af Christian Valentin Steffensen - der er knyttet flere eksterne kompetencer til forløb, blandt andre skal nævnes her:

Sune kristensen
www.sunrcoach.dk
Bagrund i kampkunst/sport og qigong (energi) træning
Udannet indenfor Akupunktør, tuina massage og urter
Breathwork fasilitor, med års erfaring både inden for wim hof og holotropic breathwork
Selvlært filmsinstruktør og manuskriptforfatter
Leder og projektlederudannet
Udvikler indenfor gadeidræt, unge og frivilligmiljø. 

Naomi Kildegaard Holm
Fysiurgisk Massør

******************************************************************************************************

 • Alkoholisme & medicinafhængighed
 • Akut eksistentiel breakdowns og intensiv behandling
 • Gentagelsestvang - OCD
 • Afhængighedsproblematikker,f.eks. ludomani, internet, sex, shopping
 • Depression & "Lykkepiller"
 • PTSD Posttraumatisk belastningsreaktion
 • Angst og isolationstilstande
 • Stress-nedbrud
 • Sygdomsprocesser fysisk og psykisk
 • Dødsprocesser
 • Vi garanterer fuld diskretion og tavshedspligt.