Dansk Institut for Psykoterapi

Real Human Resources Dynamics

Real Human Resources Dynamics betyder for os, at vi accelerere de Menneskelige Reale Ressourcer i samspil og dynamik. Denne optimering hjælper vi det offentlige, virksomheder  og organisationer med.

Inden for Human Resource Management (HRM) arbejder du med udvikling og koordinering af personer og job i en virksomhed. Det handler om at anvende en virksomheds menneskelige ressourcer bedst muligt.

Det man ikke lærer og praktiserer på traditionelle uddannelser - der kommer vi ind som erfaringeksperter og tilbyder ekstern bistand. Det vil sige, at Real Human Resources Dynamics er det som supplerer HRM-faget og kan rykke i praksis for medarbejderne og for det enkelte menneske, når det gælder. Det er en ny standard vi bidrager med.

Real Human Resource Management Dynamics mener vi er bedste og billigste medicin til vor tids store udfordringer mht. stress, sygefravær, mobning, misbrug, ubalancer o.m.a. - Det behøver absolut ikke at være kedeligt i disse dynamikker, da det er ofte vil være en såkaldt "positiv aggression" der er døråbneren til at vende en negativ eller flad udvikling.

Menneskesyn og tilgang til Human Resource Management, er for os både eksistentielt og fænomenologisk.

Real Human Resource Management er bedste og billigste medicin til vor tids store udfordringer mht. stress, sygefravær, mobning, misbrug o.m.a.

Varemærke, rummet omkring coaching, recovery og udviklingsprocesser, garanteres fuld diskretion og tavshedspligt, ligesom der arbejdes respektfuldt ift. personlige grænser og integritet.

Logo for virksomheden illustrerer kernen, åbningen og udfoldelsen.
3 dynamiske organismiske lag - alle ligestillet, i fokus og udvikling.