Dansk Institut for Psykoterapi

Real Human Resources Dynamics

Real Human Resources Dynamics betyder for os, at vi accelerere de Menneskelige Reale Ressourcer i samspil og dynamik. Denne optimering hjælper vi virksomheder  og organisationer med.

Inden for Human Resource Management (HRM) arbejder du med udvikling og koordinering af personer og job i en virksomhed. Det handler om at anvende en virksomheds menneskelige ressourcer bedst muligt.
Det man ikke lærer og praktiserer på uddannelserne - der kommer vi ind som eksperter og tilbyder ekstern bistand. Det vil sige, at Real Human Resources Dynamics er det som supplerer HRM-faget og kan rykke i praksis for medarbejderne og for det enkelte menneske, når det gælder. Det er en ny standard vi bidrager med.

I vores udgangspunkt, er mennesket i positiv forstand langt langt bedre, meget stærkere, meget klogere, meget mere fantastisk i evnerne til selvhelbredelse og genopbygning....end vi i traditionelt forstand og almindeligvis forventer. "Vi i konsulentvirksomheden regner med mennesket", også når det lider psykisk/fysisk og har svært ved at finde grænserne for sin formåen. Mennesket kan både mere - og mindre end det tror om sig selv.
Lad os sammen se på jeres case i jeres virksomhed - og vi give et bud på status og løsninger.

Real Human Resource Management Dynamics er bedste og billigste medicin til vor tids store udfordringer mht. stress, sygefravær, mobning, misbrug, ubalancer o.m.a. - Det behøver absolut ikke at være kedeligt i disse dynamikker, da det er ofte vil være en såkaldt "positiv aggression" der er døråbneren til at vende en negativ eller flad udvikling. Menneskesyn og tilgang til Human Resource Management, er for os både eksistentielt og fænomenologisk.

Christian Valentin Steffensen, chef- & seniorkonsulent besøger virksomheden og coacher, superviserer på Human Resources området og på de aktuelle arbejdsopgaver og dette er i  Valentin Consult's optik: opdate af Real Human Resources Dynamics og gruppedynamiske problematikker = I præsenterer en synopsis og I får sparring på oplægget.

Det legende menneske på jobbet & Homo Ludens
Balancekunsten 2014 & Homo Ludens
Valentin Consult - Consulting

Real Human Resource Management er bedste og billigste medicin til vor tids store udfordringer mht. stress, sygefravær, mobning, misbrug o.m.a.

Varemærke, rummet omkring coaching, recovery og udviklingsprocesser, garanteres fuld diskretion og tavshedspligt, ligesom der arbejdes respektfuldt ift. personlige grænser og integritet.

Logo for virksomheden illustrerer kernen, åbningen og udfoldelsen.
3 dynamiske organismiske lag - alle ligestillet, i fokus og udvikling.