Dansk Institut for Psykoterapi

Psykoterapi

Integrativ Psykoterapi som den er udviklet af os / Lone og Christian Valentin Steffensen siden 1985 på Dansk Institut for Psykoterapi og i konsulent- og undervisningsopgaver i erhvervslivet, vil metoderne være en kombination af især disciplinerne og traditionerne i Gestaltterapi, Jungs Dybdepsykologi, Transpersonlig Psykologi, Kropterapi og Kunstterapi. Udgangspunktet for psykoterapien er den Eksistentielle Samtale og den virkelighed som klienten ønsker at bringe i udvikling.

Integrativ Psykoterapi er en magisk og forunderlig "rejse" som kan også hjælpe mennesker med at genvinde tabte og fortrængte potentialer og til at finde en ny balance i livet efter / eller i eksistentielle kriser og overbelastninger i krop, psyke og sjæl. I selvudvikling vil vejen mod sjælelig og kropslig forankring af og til være smertefuld og angstfyldt. Forankrings- og selvudviklingsprocessen vil indeholde genoplivelsen af oprindelige SELV-oplevelser som derved åbner vejen til en mere tilfredsstillende indre følelse af glæde - at være mere i live, at være mere til stede i livet.

Psykoterapien vil ikke indbefatte områder som supervison på samarbejde/projekter mv. og karriere. Derimod vil psykoterapien have indfaldsvinklen på "Jegets" holdninger og modstande/forsvar/angst i alle forhold og aktiviteter i tilværelsen – strækkende sig fra nutid til fortid og ind i fremtiden.

Et psykoterapeutisk forløb strækker sig oftest over 3 - 6 måneder og ca. 12 - 15 timer - dog kan akut symptombehandling, stressrelatererede problematikker, chok/traume terapi have en atypisk rytme og intensitet – hvilket kan betyde at vi anbefaler en 1 dags internat konsultation.

Parterapi er et speciale som DIPSU i alle årene har tilbudt ”parforholdet i krise” og par der ønsker udvikling. Styrk dit parforhold – styrk din familie! Der opkræves ikke moms på psykoterapi.

Alle de Integrative DIPSU Psykoterapimetoder er velafprøvede igennem 40 års praksis.

Vi tilbyder eksklusivt og executive forløb individuelt og gerne i samarbejde med familie og/eller virksomhed:

  • Alkoholisme & medicinafhængighed
  • Gentagelsestvang - OCD
  • Afhængighedsproblematikker,f.eks. ludomani, internet, sex, shopping
  • Depression & "Lykkepiller"
  • PTSD Posttraumatisk belastningsreaktion
  • Angst og isolationstilstande
  • Stress-nedbrud
  • Sygdomsprocesser fysisk og psykisk
  • Dødsprocesser