Dansk Institut for Psykoterapi

 

Om DIPSU

Instituttet er grundlagt 1985 af psykoterapeuterne Lone Valentin Steffensen og Christian Valentin Steffensen. - DIPSU af 1985.

DIPSU - varemærke; Rummet omkring psykoterapi, coaching, recovery og udviklingsprocesser, garanteres fuld diskretion og tavshedspligt, ligesom der arbejdes respektfuldt ift. personlige grænser og integritet.

Træning, kompetenceudvikling, terapi og efteruddannelse på Dansk Institut for Psykoterapi, har det klare overordnet formål at hæve sin livsenergi og sit nærvær ind i engagementet i arbejdsliv, eget liv og sine relationer og derved udvide sin valgfrihed og sit ansvar. Skabe og tage ansvar for at gøre sit allerbedste for et godt, meningsfuldt- og tilfredsstillende liv. For sig selv - for sin familie og for sit samfund. I den nævnte rækkefølge!

Essensen i vores terapeutiske tilgang er indeholdt i dynamikken i "Real Human Resources", menneskets frihed, væren, valg og ansvarlighed - overfor sig selv og sin omverden. Vi har fokus på kontakt og nærvær - indadtil som udadtil - balancekunsten trænes og udforskes.

Logo for virksomheden illustrerer kernen, åbningen og udfoldelsen.
3 dynamiske organismiske lag - alle ligestillet, i fokus og udvikling.

Kontor & Konsultation / Odsherred: Enkesædet - Skaverupvej 16, 4572 Nr. Asmindrup
Konsultation/coaching on whels: Christian Valentin kommer efter aftale til andre landsdele eller til udlandet - dvs. både mulighed for hjemmekonsultation og tilrettelæggelse af forløb via vores mobile konsultation og walk and work. VIP er velkommen - diskret og professionelt..

Ekstern leverandør til:
Virksomheder og forsikringsselskaber.
Opholdsteder for børn og unge.
Behandlingsinstutioner for. alkohol- og stofmisbrug.
Kommunernes Børne- og Familie Centre.
Offentlige som private krisecentre.

Dansk Institut for Psykoterapi tilbyder også i 2022/2023 eksklusive individuel psykoterapi- og selvudviklingsforløb med fokus på dybere eksistentielle kerneproblematikker, traumer og behandling af stress. Ungeproblematikker - og teenagerfamilier. Misbrug af alkohol, hash, kokain mv.

Par som familier er også meget velkommen - evt. med henvisning.

Uddannelse af Psykoterapeuter i Integrativ Psykoterapi

Instituttet optager ikke flere studerende i 3 og 4 årige gruppetræninger. Alle grupper i Danmark og på Færøerne er afsluttet marts 2012.

2022/2023 Executive uddannelse – coach – ledelse – Human Resource-faget – terapeut.

1 til 1 forløb/uddannelse.
Minimum ½ år af gangen.
“Custumdesign” – dvs. eksklusivt og præcist til din “professionelle som personlige vej” – med Christian Valentin Steffensen som træner/coach/facilitator.
Der vil efter behov, være gæstetrænere med på denne udviklingsrejse.

Historien - hvor og hvornår?
.
Dansk Institut for Psykoterapi er bygget og udviklet til menneskelig udvikling, uddannelser, kurser og Recovery.

Lone og Christian skaber de fysiske rammer på Sophienholm Gods ved Tølløse fra 1982-1985.

Kickstarten var at vi lavede efteruddannelse for sygeplejsker på Roskilde Amtssygehus - på hospitalet. Ledelsen af efteruddannelserne forespurgte om kurserne ikke kunne foregå internat på vores nye bosted Sophienholm Gods.
Det blev starten af en fantastisk rejse - vi brugte 1 år til ombygning og indretning.....så pludseligt kunne vi med forene det praktiske med det profesionelle.

I årene 1994-2012 var hovedfokus de 4 årige Integrative psykoterapeutuddannelser.
Fra 2008-2012, blev de 2 sidste uddannelseshold uddannet på Færøerne og Danmark.
Vi skaber i årene 1985 -1995  kursusrammerne for en del andre institutter i Danmark - under navnet " Kursusgården Sophienholm"
Gudhjem / Bornholm 1989-2000 - Kursushus og konsultation.
Christianshavn / København 2000-2017 - Kursuslokaler og konsultation.
Enkesædet /  Nordvest-Sjælland. 2005-2022 - Kursuscenter og konsultation.
Berlin / Charlottenburg Tyskland 2008-2015  - Kursuslokaler og konsultation.
Cahors / Frankrig 2009-2016 - Kursushus og konsultation.
Thorshavn / Færøerne 2008-2012 - Leje af kursushuse ifm. de færøske uddannelser.
Lyø / Sydfynske øhav  2010 - Under etablering - Kursuslokaler, recovery og konsultation.

Færøerne 2022 - 2023 - Opstart af 1:1 uddannelser og etablering af kursushus for Holotropic Breathwork & andre typer uddannelser.