Dansk Institut for Psykoterapi

Workshops med Lone Valentin Steffensen

KUNSTTERAPEUTISK VÆRKSTED & SELVUDVIKLING / Supervision, Coaching, Advanced Level, Dybdepsykologi, Transpersonlig Psykologi.

Gruppen er på max 8 deltagere og minimum på 2 - og afvikles på jeres virksomhed, et af vore steder eller på selvvalgt location.
Minimum 5 timer.

Underviser og Coach:
Lone Valentin Steffensen, SeniorPsykoterapeut MPF

Vejledende litteratur:

  • C.G. Jungs Dybdepsykologi
  • Roberto Assagioli - Viljens Psykologi
  • Almas - Essens
  • Viktor Frankl - Det overhørte råb om mening
  • Kohut - Selvets psykologi

Selvudvikling i en gruppe
”For at slippe identificeringer med sindets forestillinger og vanemæssige følelsesmæssige og fysiske tilstande, for dermed at vende tilbage til væren, må vi gennemgå en selvudviklingsproces”.

”At flytte identifikation med personligheden over til essensen”

”Vores dybeste natur er ikke vores personlighedsstruktur, derimod vores essens – eller vores selv, som Almaas betegner det”

”Identifikation med personlighedskonstruktionen hindrer oplevelsen af og erfaringen med væren, altså med sjælen – eller det sande selv, om man vil”

Hvad er essens?..... ”Eksistens, væren, nærvær, tilstedeværelse, kontakt, dybde, ægthed, følelsen af ”jeg er”, kernen, den dybeste bestanddel i vores indre: Essensen som Almaas betegner dette sted.”

Sted & pris:
Vi kan gøre det på jeres valgte location eller på et af vores steder – pris aftales efter omfang, antal deltagere og sted.

Tavshedspligt:
Der gøres opmærksom på, at der er tavshedspligt vedrørende viden om deltagerne.

Arranger selv en gruppe – eller I er en eksisterende gruppe i en virksomhed:
Send mail med navn, adresse og tlf. nr. til Lone Valentin Steffensen.
Mail: lvs@valentin-consult.dk eller ring Lone på mobil +45 4081 6015.