Dansk Institut for Psykoterapi

Litteratur

Udvalgte og anbefalet litteraturhenvisninger, der kan relateres til træning og uddannelse i Integrativ Psykoterapi på Dansk Institut for Psykoterapi.

De følgende bogtitler kan række over flere kategorier end den valgte nedenfor!

Integrativ Psykoterapi, teori og forskning

 • Hougaard, Esben, Psykoterapi, Teori og forskning / Psykologisk Forlag.
 • Hougaard, Esben m.fl., Psykoterapiens hovedtraditioner, En indføring i psykoanalytisk, oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi / Psykologisk Forlag.
 • Sørensen, Lars, Særpræg, særhed, sygdom, Integrativ psykoseterapi / Reitzel.
 • Cullberg, Johan, Dynamisk psykiatri / Reitzel.
 • Assagioli, Roberto, Transpersonlig udvikling.
 • Whitmore, Diana, Psykosyntese terapi - Transpersonlig psykoterapi i praksis / Kentaur.
 • Sørensen, Lars, Skam - medfødt og tillært - Når skam fører til sjælemord. / Reitzel.

Gestaltterapi / Awareness

 • Perls. Fritz, Gestaltterapiens metode / Socialpæd. Bibl.
 • Perls. Fritz, Gestaltterapi / Munksgård.
 • Perls, Fritz, Goodman, Hefferline, Grundbog i gestaltterapi - med øvelser til selvterapi / Borgen.
 • Perls. Fritz, Skraldespanden tur-retur / Borgen.
 • Perls. Fritz, Ego, Hunger and Aggression / Unwin Brothers.
 • Polster, Erving & Miriam, Gestalttherapy Integrated-Contours of Theory & Practice / Vintage.
 • Yontef, Gary, Awareness, Dialogue and Process / The Gestalt Journal Press.
 • Zinker, Joseph, Creative Process in Gestalttherapy / Vintage books.
 • Köhler, Wolfgang, Gestaltpsykologi / Stjernebøgernes kulturbibliotek.
 • Stevens, John, Awareness, exploring, experimenting, experirncing / Bantam Books.
 • Stevens, John, Gestalt is / Real People Press.
 • Oldham James, Key Tony, Starak Igor, Risking Being Alive / PIT Publishing.
 • Rosner, Jorge, Peeling the Onion, Gestalt Theory and Methodology.
 • Hostrup, Hanne, Gestaltterapi. Hans Reitzel forlag 1999.
 • Greenberg, Leslie mf., Learning Emotionfocused Therapy / American Psychological Association.

Krop / psyketerapi

 • Lowen, Alexander, Den Guddommelige krop / Borgen.
 • Lowen, Alexander, Bioenergetiske Kropøvelser / Borgen.
 • Lowen, Alexander, Kærlighed, Sex og dit hjerte / Borgen.
 • Lowen, Alexander, Bioenergetik / Borgen 1994.
 • Lowen, Alexander, Narcisisme og terapi / Borgen.
 • Lowen, Alexander, Joy / Collier Books.
 • Lowen, Alexander, Love and Orgasm / Collier Books.
 • Brown, Malcolm, Den healende berøring - en introduktion til organismisk psykoterapi / Dansk oversættelse ved Cayleo Philipsen.
 • Boadella, David, "Livskilder" - Introduktion til biosyntese / Borgen.
 • Karlfried Graf von Durckheim / Guni Martins, Hare, menneskets vitale midtpunkt.
  Guni Martins Forlag.
 • Hvid, Tove, Kroppens fortællinger / Modtryk.
 • Hvid, Tove, Spiseforstyrrelser og livsappetit / Modtryk.
 • Pierrakos, John, Aura energi 1+ 2 / Klitrose.
 • Roth, Gabrielle, Trin mod ekstase / Borgen.

Kunstterapi

 • Skov, Vibeke, Det skabende menneske-Udvikling gennem myter og kunstterapi / Munksgård.
 • Skov, Vibeke, Helteudvikling i parforholdet / Munksgård.
 • Robbins, Arthur, The Artist as Therapist.
 • Foltmar, Sonny, Den helende cirkel, Bogan.
 • Frost, Seena B., Soulcollage, An Intuitive Collageprocess for Individuals and Groups / Handford Mead.

Dybdepsykologi / Bevidsthed, symboler og drømme

 • Jung, C.G, Erindringer, drømme, Tanker. / Lindhardt og Ringhof.
 • Jung, C.G, Psykologiske typer /
 • Jung, C.G, Menneskets og dets symboler /
 • Jung, C.G, Forvandlings symboler 1 + 2.
 • Emma, Jung, Animus og Anima / Klitrose.
 • Bojesen, Lars Bo, Dæmoni og mening / Aschehoug.
 • Groth, Jørgen, Drømmearbejde. Munksgård 1994.
 • Grønkjær, Preben, "C.G.Jungs analytiske psykologi "- En introduktion. / Gyldendal.
 • Grønkjær, Jytte Bach, På vej til sig selv / Hovedland.
 • Grønkjær, Jytte Bach, Tabt, fortabt fundet igen.
 • Grønkjær, Jytte Bach, Drømme og Individuation /
 • Bertelsen, Jes, Individuation / Borgen.
 • Bertelsen, Jes, Dybdepsykologi 1 -4 / Borgen.
 • Bertelsen, Jes, Drømme, Chakrasymboler og meditation / Borgen.
 • Vedfeldt, Ole, Bevidsthed, Gyldendal.
 • Vedfeldt, Ole, Drømmenes dimensioner / Gyldendal.
 • Vedfeldt, Ole, Manden og hans indre kvinder / Gyldendal.
 • Skogemann, Pia, Arketyper, psykologiske mønstre i et nyt verdensbillede. 1986 Lindhardt og Ringhof.
 • Ford, Debbie, Kast lys over skyggen / Borgen.
 • Moss, Richard, Spiritualitet og det åbne hjerte / Lindeløvs forlag.
 • Samuels, Andrew, Faderen - en jungiansk antologi / Politisk revy.
 • Asper, Kathrin, Ravnen i glasbjerget. Gyldendal.
 • Asper, Kathrin, Barnet i det ubevidste. Gyldendal.

Familieterapi

 • Satir, Virginia: "Familieliv - liv i familien" / Socialpæd. Bibl. Munksgård.

Parterapi / kærlighed & relationer

 • Hostrup, Hanne, KæresteBilleder / Reitzel.
 • Hostrup, Hanne, Tæft, trit og retning / Reitzel.
 • Kernberg, Otto F., Kærlighedsforhold - Normalitet og patologi / Reitzel.
 • Jung, C.G., Kærlighed og seksualitet / Klitrose.

Eksistentielt / Psykoterapi

 • Frankl, Viktor, Psykologi og eksistens.
 • Frankl, Viktor, Psykiatri og sjælesorg.
 • Yalom, Irvin, Eksistentiel psykoterapi / Gyldendal.
 • Yalom, Irvin, Terapiens essens / Gyldendal.
 • Yalom, Irvin, Dobbelteksponering. / Reitzel.
 • Yalom, Irvin, Kærlighedens bøddel / Reitzel.
  Yalom, Irvin, Sex, løgn & psykoterapi / Reitzel.
 • Van Deurzen-Smith, Emmy, Eksistentiel samtale og terapi / Reitzel.
 • May, Rollo, Eksistentiel psykologi / Gyldendal.
 • Buber, Martin, Jeg og Du / Reitzel.
 • Kierkegaard, Søren, Frygt og Bævren / Gyldendal.
 • Sartre, Jean-Poul, Eksistenialisme er en humanisme / Reitzel.

Udviklingspsykologi / Objektrelatiosteori

 • Stern, Daniel, Moderskabskonstelationen / Reitzel.
 • Stern, Daniel, Spædbarnets interpersonelle verden / Reitzel.
 • Igra, Ludvig, Objektrelationer og psykoterapi. Hans Reitzel 1989.
 • Winnicott, Donald, Leg og virkelighed / Reitzel.
 • Juhl, Jesper, Dit kompetente barn /

Zen og nu

 • Stern, Daniel, Det nuværende øjeblik, I psykoterapi og hverdagsliv / Reitzel.
 • Damasio, Antonio, The Feeling of what Happens / Vintage.
 • Damasio, Antonio, Looking for Spinoza / Vintage.
 • Engelsbrecht, John, Den intuitive tanke / Borgen.

Chok- & traumeterapi

 • Levine, Peter, Væk Tigeren, helbredelse af traumer / Borgen.
 • Jørgensen, Steen, Forløsning af traumer / Kreatik.

Transpersonlig psykologi / Åndedrætsterapi / Musikterapi

 • Grof, Stanislav, Den Indre Rejse 1- Kortlægning af det ubevidste gennem LSD-psykoterapi / Borgen.
 • Grof, Stanislav & Joan Halifax, Den Indre Rejse 2.
 • Grof, Stanislav, Den Indre Rejse 3 - Menneskets møde med døden / Borgen.
 • Grof, Stanislav & Christina (1980): Beyond Death.
 • Grof, Stanislav, Den Indre Rejse 4 - Oplevelser hinsides hjernen. København / Borgen.
 • Grof, Stanislav, Introduktion til Den Indre Rejse - Selvopdagelsens eventyr / Borgen.
 • Grof, Stanislav & Christina, Psykiske Kriser / Borgen.
 • Grof, Stanislav, Den Kosmiske Leg / Borgen.
 • Grof, Stanislav, Fremtidens Psykologi / Borgen.
 • Grof, Stanislav, Jaguarens kald (roman) / Forlaget Hovedgaden.
 • Lynge, Birgit, Musikhelbredelse - om musik, billeder og farver i personlig udvikling / Olivia.
 • Henrik Dybvad Larsen. Fostrets og fødsels peykologi. Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen. Pregnant Press. ( sjovt nok så har denne psykolog ikke kendskab eller ref. til Grof. Men en vigtig bog der taler ind dette fag.

Psykodrama

 • Moreno, Zerka, Love Songs to Life / Royal.
 • Moreno; Jacob Levi, Theatre of Spontanity / Beach House.
 • Moreno; Jacob Levi, Who shall survive / ASGPP.
 • Møller, Marchen, psykodrama og undervisning / Borgen.
 • Goldman & Morrison, Psychodrama, Experience and Process / Kendall.
 • Karp, Holmes, The Handbook og Psychodrama / Routedge.
 • Blatner, Adam, Acting In / Springer

Masssage

 • Ness, Anne & Philip, Livgivende hænder / Borgen.
 • Myss, Caroline, Sjælens Anatomi / Borgen.
 • Downing, George, Massagebogen / Borgen.
 • Miller, Roberta DeLong, Psykisk massage / Borgen.

Kultur / Myter / Sagaer

 • Campbell, Joseph, Mytens Magt / Politikkens forlag.
 • Högsberg, Åke, Symboler, eventyr, metaforer og deres anvendelse i terapi. Olivia.
 • Freud, Kulturens byrde.
 • May, Rollo, Myte og eksistens / Gyldendal.
 • Le Guin, Ursual, Troldmanden fra Jordhavet /

Analyse og refleksion om psyken og selvet

 • Kohut, Heinz, Selvets psykologi / Reitzel.
 • Ehdin, Susanna, Det selvhelbredende mennekse / Aschehoug.
 • Yalom, Irvin, Terapiens essens / Gyldendal.
 • Rinpoche, Sogyal, Den tibetanske bog om livet og døden / Gyldendal.

Supervision

 • Bang, Susanne, Rørt, ramt og Rystet / Socialpædagoisk Bibliotek.
 • Bang, Susanne, Heap Ken, Skjulte ressourcer / Socialpædagoisk Bibliotek.
 • Hostrup, Hanne, Supervision / Reitzel.

Coaching / Erhvervspsykologi

 • Mourier, Martin, m.f., Porten til det nye lederskab / Børsens Forlag.
 • Stelter, Reinhard, Coaching, læring og udvikling / Psykologisk Forlag.
 • Manning, Sofia, Coaching / Aschenhoug.
 • Grønkjær, Preben, Forståelse fremmer samtalen / Gyldendal.
 • Coaching i nyt perspektiv - en metodebog. Red. Kim Gørtz og Tine Gaihede. Reitzel.

At være i egenterapeutisk forløb / selvudvikling

 • Kornfield, Jack, After the Ecstasy the Loundry / Rider.
 • Scheel Krüger, Ebbe, Psykodrama, at blive sig selv sammen med andre / Socialpædagogisk Bibliotek.

Psykopatalogi

 • Per Vestergaard, Thorkild Sørensen, Psykiatri - En lærebog om voksnes psykiske lidelser / Fadl's forlag.