Dansk Institut for Psykoterapi

Links

Dansk Psykoterapeut Forening

The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)

EAP, European Association for Psychotherapy

Kunstterapi

Grof Transpersonal Training

Cenacolos Venner er et netværk, uden brug af professionelle og uden betaling - en hjælp til misbrugere og hvis du er på en ulykkelig dødsrute - Comunitá Cenacola træder til med et andet mål for rejsen: Rejsen bort fra misbruget, rejsen tilbage til livet, glæden, styrken og meningen.

Har du brug for en at tale med - her og nu? Liniens formål er at yde medmenneskelig støtte til sindslidende mennesker og deres pårørende samt mennesker i krise og andre, der måtte have behov for det.

Linien er åben for alle. Er du ked af det, hører du stemmer, oplever du rådvildhed, tomhed, angst eller er du bekymret for et familiemedlem, en ven, kollega eller nabo?

Du er velkommen til at ringe. Også hvis du bare har brug for en god snak.

"Linien" blev oprettet i 1994, og er fra 01.01.00 blevet en selvejende institution under Socialministeriet, hvorfra vi modtager en årlig puljebevilling.

PREP står for Prevention and Relationship Enhancement Program og er et forebyggende og relationsudviklende program. Et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold.

PREP er ikke terapi, men et undervisningsprogram. Parkurserne giver praktiske redskaber til at skabe god og tryg kommunikation og konfliktløsning.

Anonyme Alkoholikere
Anonyme Alkoholikere er et verdensomspændende fællesskab, bestående af ca. 3 millioner alkoholikere, mænd og kvinder, som er knyttet sammen for at løse deres fælles problem og hjælpe andre lidende til rehabilitering fra den ældgamle, snigende sygdom kaldet alkoholisme.

Litteraturen som AA udgiver, kan læses og studeres med kæmpe fordel for alle med alvorlige afhængigheds-problematikker og anbefales af DIPSU.

Der er store valg som skal træffes, når ”man” langsomt men sikkert, er ved at ødelægge sit liv, krop og familie – derfor er AA’s erfaringer en kæmpe ressource og en gave til alle ensomme og isolerede misbrugere.

Uddannelseprogram for DIPSU's 4 årig Integrativ Psykoterapeutuddannelse som praktiseret i Danmark
Program klik her

Uddannelseprogram for DIPSU's 3 årig Integrativ Psykoterapeutuddannelse som praktiseret på Færøerne
Program klik her