Dansk Institut for Psykoterapi

Kunstterapien

Kunstterapien er endnu et relativt nyt fænomen i Danmark, men bruges i behandling, som værktøj til personlig udvikling såvel som i pædagogiske sammenhænge mm.

I det kunsterapeutiske værksted arbejdes med at synliggøre og kommunikere det indre liv gennem et eller flere kreative udtryk, som f.eks. tegning, maleri, skulptur, drama, dans, sang, poesi, eventyr og fortælling.

Gennem det skabende arbejde og dialog støttes den enkeltes udviklingsproces og uhensigtsmæssige reaktioner og handlemønstre bearbejdes og bevidstgøres.

Den kunstterapeutiske proces kan synliggøre og frigøre glemte eller afviste ressourcer og potentialer og give den enkelte større livsglæde, selvaccept og handlekraft.

I det kunstterapeutiske værksted arbejdes med at synliggøre og kommunikere det indre liv gennem et eller flere kreative udtryk som f.eks. maleri, tegning, skulptur, dans og bevægelse, drama, stemme, poesi, eventyr og fortælling.

Gennem det skabende arbejde og dialog støttes den enkeltes udviklingsproces og uhensigtsmæssige reaktioner og handlemønstre bearbejdes og bevidstgøres.

Den kunstterapeutiske proces kan synliggøre og frigøre glemte eller afviste ressourcer og potentialer og give den enkelte større livsglæde, selvaccept og handlekraft.

Kunstterapi indgår som et virksomt og effektivt psykoterapeutisk værktøj.