Dansk Institut for Psykoterapi

Kropsterapi

Kropsterapi dækker over flere forskellige metoder til behandling, der alle har til formål at afhjælpe kropslige problemer.

Kropsterapien kendetegnes ved at fokusere på kroppen som helhed og som visdom.

Den grundliggende ide i kropsterapi er, at kroppens forskellige problematikker kommer til udtryk i form af forskellige fysiske og psykiske tegn - og fænomener. Dvs. at kroppens sygdoms-fænomener er et sundhedstegn og reaktioner på andre værensområder!

Disse tegn kan være og ses omkring:

 • Smerter
 • Anspændthed
 • Fysiske karakteristika
 • Psykiske symptomer
 • Åndedrættet

Omdrejningspunktet i kropsterapien er spændingerne i kroppen og kroppens evne til at kommunikere med sindet vha. smerter, følelser og symptomer. Kropsterapi tager desuden udgangspunkt i, at det moderne (voksne) menneske har glemt eller fralært sig at “lytte” til sin krop.

Derved er kropoplevelser og kropbevidsthed 2 naturlige niveauer i den Integrative Psykoterapi, som den praktiseres på Dansk Institut for Psykoterapi.

Lone og Christian har begge flere lange terapeutiske uddannelser bag ved vores praksis. Bl.a. 3 års fuldtidsuddannelse som Afspændings- og bevægelsespædagoger, 4 års integreret Krop- og Gestaltuddannelse, efteruddannelse indenfor disciplinerne i Bioenergi (Alexander Lowen), Biosyntese (David Bodella).

Krop / psyketerapi

 • Lowen, Alexander, Den Guddommelige krop / Borgen.
 • Lowen, Alexander, Bioenergetiske Kropøvelser / Borgen.
 • Lowen, Alexander, Kærlighed, Sex og dit hjerte / Borgen.
 • Lowen, Alexander, Bioenergetik / Borgen 1994.
 • Lowen, Alexander, Narcisisme og terapi / Borgen.
 • Lowen, Alexander, Joy / Collier Books.
 • Lowen, Alexander, Love and Orgasm / Collier Books.
 • Brown, Malcolm, Den healende berøring - en introduktion til organismisk psykoterapi / Dansk oversættelse ved Cayleo Philipsen.
 • Boadella, David, "Livskilder" - Introduktion til biosyntese / Borgen.
 • Karlfried Graf von Durckheim / Guni Martins, Hare, menneskets vitale midtpunkt.
  Guni Martins Forlag.
 • Hvid, Tove, Kroppens fortællinger / Modtryk.
 • Hvid, Tove, Spiseforstyrrelser og livsappetit / Modtryk.
 • Pierrakos, John, Aura energi 1+ 2 / Klitrose.
 • Roth, Gabrielle, Trin mod ekstase / Borgen.