Dansk Institut for Psykoterapi

 

Velkommen !

Hjørnestenene i instituttets integrative og faglige orientering og praksis er; Gestaltterapi, Kunstterapi, Kropsterapi og Jungs dybdepsykologi, fødslens psykologi/dynamik via Holotropic Breathwork og den Transpersonlige psykologi.

Nogle af vores verdens- og faglige hjertefællesskaber er bl.a. > Esalen Institute, Joseph Campbell Foundation og Grof Transpersonal Training.

Dansk Instutut for Psykoterapi (DIPSU) blev officielt etableret i 1985 på Sophienholm Gods i Tølløse på Sjælland/DK.

Vi er specialister i kropsorienteret psykoterapi, supervision, coaching, recoveryprocesseer og Holotropic Breathwork.

Enkesædet i Odsherred er Instituttet's hovedbase og kursusejendom siden 2005.
Stedet er opbygget og indrettet specielt med det formål at skabe de bedste rammer for konsultationer, recoveryprocesser og forskellige kurser indenfor personlig udvikling og læring. Læs mere om Instituttets / vores historie.

Metoderne for instituttet er fænomenologisk, kropsorienteret, helhedsorienteret, erfaringsbaseret og oplevelsesorienteret.

************

DIPSU - Rammer og hovedbasen fra 2005

 

 

15 minutters gratis konsultation!
Overvejer du et terapeutisk forløb eller har du brug et konkret råd eller vejledning ?

Send mail: cvs@dipsu.dk for telefonaftale.