Dansk Institut for Psykoterapi

Holotropic Breathwork ™

Den Indre Rejse, selvudforskning og dybdeterapi.
Metoden er udviklet af Stanislav Grof & Christina Grof.


Overskrifter på kurserne er:

"Insight & Opening - The Power of the Breath"
"The Journey & The Adventure of Self-Discovery"
"A Holotropic Breathwork™ Experience"

Musikeksempler der benyttes i HB - klik for at høre.

Priser på gruppesessions - offentlige - max 8 deltagere, incl kost ig logi + alle holotropiworkshops og individuelle sessions, er incl. i kursusprisen opfølgning ca. 14 dage efter sessions via zoom eller Teams:

1 dags workshop > 3000 kr / 2500 kr. for studerende.

Weekend - dvs. fra fredag aften kl. ca. 17 - søndag kl. ca. 19 > 5500 kr. / 5000 kr for. studerende.

Individuelle session / 1 person / 1 dag > 10.000 kr. / 7.000 kr. for studerende.

Par session - dvs. 1 session til hver / 1 dag > 15.000 kr.

 

*Private HB - sessions tilbydes - du alene eller med partner - eller hvis I er en gruppe der ønsker have en weekend eller hel dag sammen. Arrangeres efter aftale. Max 10 deltagere.

Specialarrangementer og undervisning med Holotropic Breathwork og transpersonlig psykologi.

Leadership Mindset Expansion Programme
- Accelereret “Vertikal” lederskabs udvikling
til en kompleks og uforudsigelig verden
.A re:lead special experiences programme.

Et DIPSU & Valentin Consult samarbejde med ReLead.
Interesserede er også velkommen til at kontakte Jørgen Sørensen på mail: Jls@relead.dk

"Holotropic Breathwork" og "Holotropisk Åndedrætsterapi" er varemærker som anvendes efter aftale med Holotropiforeningen i Danmark"


Christian Valentin Steffensen
SeniorPsykoterapeut & Certificeret Holotropic Breathwork Facilitator GGT
Uddannet 1997 ved Grof Transpersonal Training under ledelse af Stanislav Grof, MD, Ph.D.
Member of the Grof Training - GTT - Grof Transpersonal Training is the program worldwide that certifies practitioners in Holotropic Breathwork®.
Medlem af Holotropiforeningen i Danmark klik her

Grof Legacy Training. Klik her - Stanislav Grof og Birgitte Grof nye uddannelsesprogram - Woldwide.
The way of the psychonaut. Stanislav Grof og Birgitte Grof m.fl.. Klik her

The Journey and The Adventure of Self-Discovery
A Holotropic Breathwork™ Experience = Holotropi rejsen
med Christian Valentin Steffensen som facilitor - tilrettelægges og gennemføres on location - hvorsomhelst i verdenen. Individuelle sessions arrangeres ligesom interessegrupper indenfor personlig- og spirituel udvikling er velkommen.

Er du i tvivl om dit helbred er ok til denne metode - hent dok. om helbredsskema!
Holotropic Breathwork ™ er en kraftfuld og samtidig meget nænsom metode, der respekterer din personlige integritet og retten til at eje egne oplevelser. Der søges den største grad af støtte til deltagerne før, under og efter sessionen. Efterbearbejdning og integration af oplevelserne foretages via tegning (mandala), skrivning og sharing.

Holotropic Breathwork ™ er også en effektiv og forunderlig overraskende metode til den personlige søgen efter en mere tilfredsstillende livsstrategi. På den Indre Rejse kan man/du (gen)opdage sine/dine dybereliggende personlige potentialer i det fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle plan.

Hver deltager bruger sit åndedrag og musikken i rummet til at gå ind i en udvidet bevidsthedstilstand (a non-ordinary state of consciousness), hvor der er et uendeligt potentiale for helbredelse/healing og selvopdagelse.

Denne dybt transformerende proces giver en sikker, understøttende ramme, hvorpå der kan skabes forbindelse til den enkeltes indre helbredende visdom, dvs. en iboende oprindelig kerne i menesket / deltageren.

“Consciousness does not just passively reflect the objective world; it plays an active role in creating reality itself” Stanislav Grof.

Alle er vi så fuldstændige vidt forskellige i detaljerne og alle er vi samtidig gjort af den samme biologiske begivenhed. Alle er vi rejst fra vores mor og fra livmoderen – ud til / ud i denne verden. Dette er en fælles kerne og sammenhængskraft / fællesskab.

Det vil sige, at der i Holotropic Breathwork ™ kan opleves og erfares i personlige historiske/biografiske lag, fysiske konkrete her og nu lag – og fysiske perinatale lag (fostertilstanden), transpersonlige lag og kollektive / arketypiske lag.

Medens du er i session – har du din personlige “sitter” / din makker.

Og for at ” din og gruppens holotropiske rejse” udfoldes i professionelle rammer og at metoden følges, har du og gruppen i denne kontekst en uddannet og erfaren facilitator med jer hele vejen.

Din Holotropi-session har sædvanligt en varighed på ca. 3 timer.
Puster og sitter bytter roller – hvorved processerne gentages med modsat fortegn.

Holotropic Breathwork ™ kan anvendes som sin “store” psykoterapi og metoden kan supplere andre former for psykoterapi.

Holotropic Breathwork ™ kan have god til meget positiv udvikling og lindring af områder som: meningsløshed, depression, fobier, traumer, angst, skyld, rastløshed, energiløshed, vold, misbrug af alle typer, fysiske og psykiske smerter, frygt for sin død og visse legemlige sygdomme.

Holotropic Breathwork sessions tilbydes og arrangeres eksklusivt som et supplement til uddannelses- og træningsprogrammer i Danmark og udlandet.

 

Her beskriver Stanislav Grof Holotropic Breathworkmetoden – hent pdf.dok.

Litteraturhenvisninger og introduktionsvideo om Holotropic Breathwork:Stockholm / Runö maj 2017 / Holotropic Breathwork
Workshop and seminar: Proposal for a Revision
of Psychiatry, Psychology, and Psychotherapy. Billedet: Stanislav Grof & Christian - efter seminaret og facilitatorjobbet.