Dansk Institut for Psykoterapi

Holotropic Breathwork

 

INFO: Næste sessions er weekenden d. 22. - 23. september 2018
Kursusprogram klik her.

 

Den Indre Rejse, selvudforskning og dybdeterapi.
Metoden er udviklet af Stanislav Grof & Christina Grof.


Navnet Holotropic betyder bogstaveligt “bevægelse mod helhed” (fra græsk holos = hel og trepein = bevægelse imod et eller andet).

Ved hjælp af åndedrættet, følelsesforstærkende musik og fokuseret / forløsende kropsarbejde, bringes deltageren i en ændret og udvidet bevidsthedstilstand, som åbner op for personlige og spirituelt transformerende oplevelser – din indre rejse derfra du kommer og der du er på vej hen !

Med holotropisk åndedræt får hver deltager mulighed for direkte adgang til sin egen unikke og indre helbredende visdom.

Alle er vi så fuldstændige vidt forskellige i detaljerne og alle er vi samtidig gjort af den samme biologiske begivenhed. Alle er vi rejst fra vores mor og fra livmoderen – ud til / ud i denne verden. Det er alt dette som er uhyre interessant.

Det vil sige, at der i Holotropic Breathwork kan opleves og erfares i personlige historiske/biografiske lag, fysiske konkrete her og nu lag – og fysiske perinatale lag (fostertilstanden), transpersonlige lag og kollektive / arketypiske lag.

Medens du er i session – har du din personlige “sitter” / din makker.

Og for at ” din og gruppens holotropiske rejse” udfoldes i professionelle rammer og at metoden følges, har du og gruppen i denne kontekst en uddannet og erfaren facilitator med jer hele vejen.

Din Holotropi-session har sædvanligt en varighed på ca. 3 timer.
Puster og sitter bytter roller – hvorved processerne gentages med modsat fortegn.

Holotropic Breathwork er en kraftfuld og samtidig meget nænsom metode, der respekterer din personlige integritet og retten til at eje egne oplevelser. Der søges den største grad af støtte til deltagerne før, under og efter sessionen. Efterbearbejdning og integration af oplevelserne foretages via tegning (mandala), skrivning og sharing.

Som Holotropic Breathwork praktiseres her, er der ingen krav om at skulle forklare eller intellektualisere “sin netop gennemførte holotropiske rejse” – der er tilbud og rum for dig til at dele dine erfaringer og oplevelser – du bestemmer.

I den grad du kan overgive dig til processen/din Indre rejse, jo mere vil du give plads for din heling, din udfoldelse og din vækst.
Denne heling og vækst vil i tiden derefter kunne opleves som øget og positivt selvværd, en større livsglæde over at være til i verdenen, åbninger til nye og iboende kreative evner og til flere psykiske som fysiske ressourcer i din hverdag.

Oplevelser og erfaringer om “sine gentagelsesmønstre” af f.eks. at gøre sit liv smertefuldt, at tilføre sig selv smerte, at lide af mangle på plads, penge, kærlighed og glæde = depressivt, isolation og mangeloplevelser. Disse problematikker er der f.eks. meget positive erfaringer med at ændre og sætte i udvikling med Holotropic Breathwork.

Det vil siger, at alle deltagerne har exceptionelle muligheder for at fordybe sig meget “privat” og samtidig få direkte bevægelse ind i sine livsknuder som sin livskraft. Oplevelsernes dynamik og unikhed, beskriver Standislav Grof i sine mange fagbøger – se mine litteraturhenvisninger på denne site.

Holotropic Breathwork er en utrolig effektiv og forunderlig metode til den personlige søgen efter en mere tilfredsstillende livsstrategi. På den Indre Rejse kan man/du (gen)opdage sine/dine dybereliggende personlige potentialer i det fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle plan.

Holotropic Breathwork kan anvendes som sin “store” psykoterapi og metoden kan supplere andre former for psykoterapi.

Holotropic Breathwork er en enestående for områder omkring: meningsløshed, depression, fobier, traumer, angst, skyld, rastløshed, energiløshed, vold, misbrug af alle typer, fysiske og psykiske smerter, frygt for sin død og visse legemlige sygdomme.

Holotropic Breathwork sessions tilbydes og arrangeres eksklusivt som et supplement til uddannelses- og træningsprogrammer i Danmark og udlandet.

Christian Valentin Steffensen
SeniorPsykoterapeut & Holotropic Breathwork Facilitator
Uddannet 1997 ved Grof Transpersonal Training under ledelse af Stanislav Grof, MD, Ph.D.
Member of the Grof Foundatiom – AHBI
Medlem af Holotropiforeningen i Danmark.

The Journey and The Adventure of Self-Discovery
A Holotropic Breathwork™ Experience
med Christian Valentin Steffensen som facilitor – tilrettelægges og gennemføres on location – hvorsomhelst i verdenen.
Individuelle sessions arrangeres ligesom interessegrupper er velkommen.

Her beskriver Stanislav Grof Holotropic Breathworkmetoden – hent pdf.dok.

Holotropic Breathwork sessions tilbydes og arrangeres eksklusivt som et supplement til uddannelses- og træningsprogrammer i Danmark og udlandet.

Litteraturhenvisninger og introduktionsvideo om Holotropic Breathwork:

 • Grof, Stanislav, Den Indre Rejse 1- Kortlægning af det ubevidste gennem LSD-psykoterapi / Borgen.
 • Grof, Stanislav & Joan Halifax, Den Indre Rejse 2.
 • Grof, Stanislav, Den Indre Rejse 3 - Menneskets møde med døden / Borgen.
 • Grof, Stanislav & Christina (1980): Beyond Death.
 • Grof, Stanislav, Den Indre Rejse 4 - Oplevelser hinsides hjernen. København / Borgen.
 • Grof, Stanislav, Introduktion til Den Indre Rejse - Selvopdagelsens eventyr / Borgen.
 • Grof, Stanislav & Christina, Psykiske Kriser / Borgen.
 • Grof, Stanislav, Den Kosmiske Leg / Borgen.
 • Grof, Stanislav, Fremtidens Psykologi / Borgen.
 • Grof, Stanislav, Jaguarens kald (roman) / Forlaget Hovedgaden.
 • Stanislav Grof The Healing Potential of Non-Ordinary
  States of Consciousness - Video link
 • What are holotropic states of consciousness? Stan Grof - Video link
 • Christina and Stan Grof - Holotropic Breathwork - Video link
 • Stanislav Grof - Psychology of the Future: Lessons from Modern Consciousness Research - Video link
 • Nyeste bog: Modern Consciousness Research
  and the Understanding of Art
  Including
  The Visionary World of H. R. Giger
  STANISLAV GROF, M.D.
 • Forskningsartikel om holotropi / Tanja Miller, PhD, and Laila Nielsen, Cand.psych.
  : http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/acm.2014.0297
 • Musik og litteratur - Grof

 

Christian Valentin Steffensen
SeniorPsykoterapeut & Holotropic Breathwork Facilitator
Uddannet 1997 ved Grof Transpersonal Training under ledelse af Stanislav Grof, MD, Ph.D.
Member of the Grof Foundatiom - AHBI
Medlem af Holotropiforeningen i Danmark klik her

Ny hjemmeside for Holotropic Breathwork: www.holotropicjourney.dk

The Journey and The Adventure of Self-Discovery
A Holotropic Breathwork™ Experience
med Christian Valentin Steffensen som facilitor - tilrettelægges og gennemføres on location - hvorsomhelst i verdenen. Individuelle sessions arrangeres ligesom interessegrupper er velkommen.

Er du i tvivl om dit helbred er godt nok til denne metode - hent dok. om helbredsskema!

4 x 2 dagsworkshops i 2018 på Enkesædet - internat:
3. - 4. Februar 2018
12. - 13. Maj 2018
22. - 23. September 2018
3. - 4. November 2018

Max 8 deltagere / min. 18 år - ingen max alder.
Åbent for tilmelding nu.
Kursusprogram klik her.


Stockholm / Runö maj 2017 / Holotropic Breathwork
Workshop and seminar: Proposal for a Revision
of Psychiatry, Psychology, and Psychotherapy