Dansk Institut for Psykoterapi

Coaching

I coaching med Lone og Christian Valentin Steffensen, er tidsstrukturen i forløbet individuel mht. tid og rytme og kan i praksis foregå hvorsomhelst i verden – dog oftest være i København /eller på vores Landsted Enkesædet i Odsherred /eller on location.

I coaching som vi praktiserer det i Valentin Consult og DIPSU regi, følges processerne bevidst, struktureret og konfronterende i karrieren, målsætninger, samarbejdsrelationer, eksistentielle grundproblematikker og livskvalitet – og klient og coach kan arbejde sig ind i/på alle niveauer – alt efter mening, mål og behov.

Dette er et højt avanceret fagligt og psykologisk niveau for coaching der kræver et mangeårigt professionelt erfaringsgrundlag inden for særpræg, særhed og sygdom. Tidsstrukturen er fleksibel og planlægges især efter klientens/kundens behov. Det betyder, at der kan være et niveau i coachingen der er psykoterapeutisk, afdækkende og helende – dvs. at følge processerne ind i lagene= De dybe psykologiske strukturer!

Et selvudviklingsforløb i individuelle sessioner, har en løsere struktur med et bredere perspektiv for læring, bevidsthed og støtte.

Forskellen på psykoterapi og selvudvikling i terapi er, at i Selvudvikling er klienten IKKE i akut krise, men ønsker fortsat selvudvikling og at bringe mere bevidsthed / bevægelse ind i ”stivnede / rigide” mønstre.

Tidsstrukturen i selvudviklingsforløb er ikke klassisk systematisk og organiseret med tætte opfølgninger. Selvudviklingsforløbet er i DIPSU's og VALENTIN CONSULT's regi lig med = coaching på det avancerede niveau.

Der er ikke moms på selvudviklingsforløb når dette er i DIPSU uddannelsesregi – hvilket hænger sammen med, at disse ydelser betragtes skattemæssigt som undervisning med et profylaktisk formål.

Der vil være påført obligatorisk moms på alle faktura hvor ydelsen har været coaching, konsulentbistand, personaletræning, erhvervspsykologisk rådgivning i Valentin Consult regi. Coaching-pakker: omfang og afvikling aftales med konsulenten. Afvikling over max. 1 år.

Supervision på klinisk psykologisk og terapeutisk arbejde vil kunne faktureres uden moms hvis det ønskes.

Mere information om erhvervskurser, træning mv. besøg www.valentin-consult.dk