Dansk Institut for Psykoterapi

Workshops med Christian Valentin Steffensen

Personlig- & faglig udvikling – “Sprog, relationer & kontaktkompetencer”.
Gruppen er på max 8 deltagere og minimum på 4 deltagere og afvikles på jeres virksomhed, et af vore steder eller på selvvalgt location.
Minimum 3 gange af 5 timer.

"Nye læringsrum & Heltens rejse" - Holotropic Breathwork (HB) er en kraftfuld metode til selvudforskning, inspiration og heling, som integrerer indsigter fra moderne bevidsthedsforskning, antropologi, forskellige dybdepsykologier, transpersonlig psykologi, østlig spirituel praksis og verdens mystiske traditioner.

Hvem kan deltage:
Alle voksne der kan tale og forstår det danske sprog; dette værende; chefer, håndværkere, ledere, coaches, free agents, selvstændige erhvervsdrivende, kunstnere, skuespillere og alle kreative sjæle, vandbærere, nørder, jægersoldater og frømænd, menige som befalingsmænd, alle gode kvinder og mænd.

Tavshedspligt:
Der gøres opmærksom på, at der er tavshedspligt vedrørende viden om deltagerne.

Arranger selv en gruppe – eller I er en eksisterende gruppe i en virksomhed:
Send mail med navn, adresse og tlf. nr. til Christian Valentin Steffensen.
Mail: cvs@valentin-consult.dk eller ring Christian på mobil +45 4068 6015.