Dansk Institut for Psykoterapi

 

Velkommen !

Hjørnestenene i instituttets integrative og faglige orientering og praksis er; Gestaltterapi, Kunstterapi, Kropsterapi og Jungs dybdepsykologi, fødslens psykologi/dynamik via Holotropic Breathwork og den Transpersonlige psykologi.

Nogle af vores verdens- og faglige hjertefællesskaber er bl.a. > Esalen Institute, Joseph Campbell Foundation og Grof Transpersonal Training.

Vi er specialister i kropsorienteret psykoterapi, supervision, coaching, recoveryprocesseer og Holotropic Breathwork.

Dansk Instutut for Psykoterapi (DIPSU) blev officielt etableret i 1985 på Sophienholm Gods i Tølløse på Sjælland/DK.

Metoderne for instituttet er fænomenologisk, kropsorienteret, helhedsorienteret, erfaringsbaseret og oplevelsesorienteret.

Vi lever i tider med høj eksistentiel stress.
Du er ikke alene, hvis du oplever uroen ved stadigt stigende personlige, samfundsmæssige og globale pres – den konstante smerte ved at være vidne til udbredte sociale uretfærdigheder og ødelæggende økologiske kriser. Disse fælles udfordringer skaber muligheder for os til at heale indefra for at heale verden - for at genoverveje vores forhold til os selv, hinanden og planeten - for at vælge et liv med topformål, indbyrdes forbundethed og gensidig afhængighed.

*

NYHED// Fra august 2023 er hovedbasen for DIPSU's og Valentin Consult & Co
rykket til Lyø i det sydfynske øhav. Et godt udgangspunkt for en ny start!


Velkommen til Lyø - Konsultationer efter aftale*

*

 

Enkesædet ved Nykøbing Sjælland **** marts 2005 - august 2023
Vores fantastiske velfungerende rammer for kurser, terapi, efteruddannelser.
Tak fra hjertet for rummet, for mother natur som for tiden på Enkesædet.
Vi har overdraget nøglerne til nyt et terapeutisk hold som indhold.