Dansk Institut for Psykoterapi

 

Velkommen hertil !

 Instituttet har i mere end 30 år haft undervisnings- og kursustilbud inden for; Integrativ Psykoterapi, uddannelse, efteruddannelse, ledertræning, coaching og supervision.

Hjørnestenene i instituttets integrative og faglige orientering og erfaringer er; Gestalt-, Kunst-, Kropsterapi og Jungs dybdepsykologi, fødslens psykologi og den Transpersonlige psykologi.

Vi er specialister i psykoterapi og supervision. Tilbyder individuel- og gruppefaglig supervision, psykoterapi- og udviklingsforløb med fokus på dybere eksistentielle kerneproblematikker, samspilsvanskeligheder med omverden og personlige kriser, angst, fobier og stress, misbrugs- og afhænighedsproblemer.

Essensen og i vores terapeutiske tilgang er indeholdt i Real Human Resource Dynamics - menneskets væren, valg og ansvarlighed - overfor sig selv og sin omverden.

 

Parkursus 2016/17

"At være mere tilfreds end utilfreds i sit parforhold" - er et godt udgangspunkt for et godt parforhold, livskvalitet og glæde

 

Vil jeg risikere

"At udfolde sig og at risikere et fælleskab"
Valmuerne gør det fuldt og helt!
Mange andre har også muligheden, også mennesker!
Tryk på billedet, der er en video bagved :-)