Dansk Institut for Psykoterapi

 

Velkommen !

Hjørnestenene i instituttets integrative og faglige orientering og praksis er; Gestaltterapi, Kunstterapi, Kropsterapi og Jungs dybdepsykologi, fødslens psykologi/dynamik via Holotropic Breathwork og den Transpersonlige psykologi.

Nogle af vores verdens- og faglige hjertefællesskaber er bl.a. > Esalen Institute, Joseph Campbell Foundation og Grof Transpersonal Training.

Vi er specialister i kropsorienteret psykoterapi, supervision, coaching, recoveryprocesseer og Holotropic Breathwork.

Dansk Instutut for Psykoterapi (DIPSU) blev officielt etableret i 1985 på Sophienholm Gods i Tølløse på Sjælland/DK.

Metoderne for instituttet er fænomenologisk, kropsorienteret, helhedsorienteret, erfaringsbaseret og oplevelsesorienteret.

Vi lever i tider med høj eksistentiel stress.
Du er ikke alene, hvis du oplever uroen ved stadigt stigende personlige, samfundsmæssige og globale pres – den konstante smerte ved at være vidne til udbredte sociale uretfærdigheder og ødelæggende økologiske kriser. Disse fælles udfordringer skaber muligheder for os til at heale indefra for at heale verden - for at genoverveje vores forhold til os selv, hinanden og planeten - for at vælge et liv med topformål, indbyrdes forbundethed og gensidig afhængighed.

*

NYHED// Fra august 2023 er hovedbasen for DIPSU's og Valentin Consult & Co
på Lyø i det sydfynske øhav.

Enkesædet **** marts 2005 - august 2023
Vores fantastiske velfungerende rammer for liv, kurser, terapi, efteruddannelser.
Tak fra hjertet for rummet, for mother natur som for tid på Enkesædet.
Vi har overdraget nøglerne.

*